Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Przedszkole to miejsce

 które wspiera wielokierunkową aktywność dziecka. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków, umożliwiamy mu swobodny rozwój, zabawę oraz odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Tutaj dziecko nabiera doświadczeń i osiąga kolejne kamienie milowe w swoim rozwoju. Jest to również często pierwsze miejsce, gdzie można zaobserwować wyjątkowe zdolności dziecka oraz trudności, z jakimi musi się mierzyć.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna stanowi dodatkowe narzędzie, które ma służyć rozwijaniu zainteresowań dzieci uzdolnionych, ale również być wsparciem dla tych dzieci, które przejawiają różne trudności. Każde dziecko zasługuje na szansę i pomocną dłoń, aby mogło prawidłowo rozwijać się razem z rówieśnikami.

Cel udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest następujący:

Wspieranie

Wspieranie potencjału rozwojowego dziecka.

Tworzenie warunków

dla aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

W miarę możliwości placówki, realizujemy również zalecenia zawarte w indywidualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniając tym samym kompleksową opiekę i wsparcie dla każdego naszego przedszkolaka.

W naszej pracy stosujemy zindywidualizowane metody terapeutyczne, które wynikają zarówno ze wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i z naszych własnych obserwacji związanych z indywidualną pracą z dzieckiem. Dążąc do dostosowania oddziaływań terapeutycznych do potrzeb każdego dziecka oraz jego holistycznego rozwoju, tworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne. Te plany opracowują nasi specjaliści, którzy kładą nacisk na całościowy rozwój dziecka, wykorzystując przy tym różnorodne metody pracy.

W naszym przedszkolu pracują specjaliści:

Specjalista logopeda

Specjalista pedagog